DZIAŁANIA SPOŁECZNE KOBIET W OBIEKTYWIE RADOMIRA – NOWY SPRZĘT DLA STOWARZYSZENIA

W ramach realizacji kolejnego projektu zakupiliśmy nowy sprzęt dla stowarzyszenia. Aparat fotograficzny – lustrzanka cyfrowa Sony ZV-E10 i dysk zewnętrzny SSD WD Elements SE 2TB będą wykorzystane w dalszych działaniach naszej organizacji.

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich cieszył się dużym zainteresowaniem. Nasz projekt pn. ,,DZIAŁANIA SPOŁECZNE KOBIET W OBIEKTYWIE RADOMIRA” uzyskał dofinansowanie w kwocie 6000 zł w konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Zakupiony aparat fotograficzny lustrzanka wraz z dyskiem do archiwizacji będzie służył nam na długie lata i pozwoli uwieczniać działania społeczne w naszym regionie.

Zadanie publiczne pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” dofinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze serce Polski Mazowsze dla organizacji pozarządowych.

#programwsparcia #solidarnośćmazowiecka #Mazowszepomaga NGO w działaniach.

Skip to content