II FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

„Sieciowanie i współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej – podsumowanie 5 lat Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza” to tytuł panelu dyskusyjnego w którym udział wzięli:

– Robert Niedzwiecki, Stowarzyszenie Projekt Radomir;

– Anna Tyszka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”;

– Judyta Olszewska, Koło Gospodyń Wiejskich Żebry-Wierzchlas;

Marzena Kobylińska, Koło Gospodyń Wiejskich Pilicaki.

Na zakończenie wydarzenia przygotowanego przez MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. II Forum Ekonomii Społecznej Północno-Wschodniego Mazowsza „W stronę rozwiązań systemowych” opowiedzieliśmy o tym jak to wszystko się zaczęło, co robimy aktualnie i jakie mamy plany na przyszłość. W trakcie naszych wypowiedzi najbardziej wybrzmiało słowo WSPÓŁPRACA. Było też o wzajemnych inspiracjach, sukcesach i strategii, bo to bardzo ważne w naszych działaniach społecznych.

Wydarzenie odbyło się we wtorek 24 października 2023 r. od godz. 9.30 w Ostrołęce w budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej przy ul. Korczaka 73.

Skip to content