POZARZĄDOWY JEST GOTOWY

„Pozarządowy jest gotowy” to kolejny projekt dla sektora społecznego z Północno-Wschodniego Mazowsza. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Stowarzyszenie Projekt Radomir oraz LGD „Zielone Sioło” zapraszają do skorzystania z oferty zadania publicznego pn. “Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania”, które dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą skorzystać z doradztwa, szkoleń, mapy aktywności społecznych oraz spotkania sektora społecznego w Lipiance. Obszar objęty projektem to: gminy z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego, miasto Ostrołęka, miasto Ostrów Mazowiecka, mazowieckie gminy ościenne powiatu ostrołęckiego (Chorzele, Jednorożec, Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie o Długosiodło).

Szczegółowe informacje na temat oferty:

1. DORADZTWO TEMATYCZNE

Pierwszy pakiet doradczy: finansowo – księgowy

 • dotyczy spraw finansowych organizacji pozarządowych;
 • obejmuje przegląd ksiąg prowadzonych ewidencji finansowych, dokumentów regulujących zasady prowadzenia księgowości, sprawozdań finansowych itp.;
 • zakończy się podsumowaniem oraz ewentualnymi rekomendacjami dla organizacji w zakresie wyeliminowania popełnianych błędów;

Drugi pakiet doradczy: projektowy

 • dotyczy wypracowania pomysłu na działanie metodą projektową;
 • przyczyni się do rozwiązania sytuacji problemowej lub zaspokojenia potrzeby lokalnej społeczności w nowy, nieszablonowy sposób;
 • zakończy się opracowaniem drzewa problemów, celów, określeniem działań i rezultatów projektu, ramowym budżetem projektu;

Trzeci pakiet doradczy: marketingowy

 • obejmuje porady w zakresie utworzenia strony internetowej, bloga lub profilu na portalu społecznościowym organizacji pozarządowej, czy grupy nieformalnej;
 • zawiera instruktaż prowadzenia danego narzędzia;
 • zakończy się opublikowaniem informacji i grafiki promocyjnej organizacji;

Czwarty pakiet doradczy: “pogotowie doradcze”

 • obejmuje porady związane z nagłą, nieprzewidzianą potrzebą doradczą organizacji;
 • pogotowie doradcze dostępne pod numerem telefonu: 516-390-097 lub e-mailowo: lgd@zascianekmazowsza.pl 

2. SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

Oferta szkoleniowa będzie “szyta na miarę” potrzeb organizacji pozarządowej, czy grupy nieformalnej. Oznacza to, że szczegółowa tematyka i zakres szkoleń będzie uzgadniany z organizacją czy grupą, która zgłosi chęć przeszkolenia się. Zakres tematyczny musi wpisywać się w cel projektu i dotyczyć ma funkcjonowania organizacji pozarządowych.

3. MAPA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH

Mapa Aktywności Społecznych jest internetowym narzędziem służącym zbieraniu i publikowaniu informacji o sektorze społecznym północno-wschodniego Mazowsza. Została opracowana w 2020 roku i udostępniona pod adresem: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl . W tym roku zostanie rozbudowana o nowe narzędzie m.in. kalendarz wydarzeń i prezentację dobrych praktyk. Organizacje oprócz możliwości publikacji informacji o sobie będą mogły zamieścić dane o zbliżających się wydarzeniach, które organizują oraz pochwalić się zrealizowanymi przedsięwzięciami. Najaktywniejsze organizacje i grupy zostaną wyróżnione na mapie specjalnym oznakowaniem.

Zachęcamy do korzystania ze strony www.mapaaktywnoscispolecznych.pl , dodawania swoich organizacji. Już wkrótce opublikujemy rozbudowaną Mapę.

4. SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LIPIANCE

Spotkanie organizacji pozarządowych w Lipiance to dwudniowe wydarzenie obejmujące edukację, wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i integrację sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza. W programie wydarzenia pojawią się tematy związane z prowadzeniem i udziałem w konsultacjach społecznych, funkcjonowaniem rad pożytku publicznego, przyszłym okresem programowania. Drugi dzień spotkania dotyczyć będzie metody KLANZY tj. metod integracyjnych w pracy z grupą,  w tym rozwijania umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprez dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

 • Planowany termin: 9 – 10 października 2021 roku.
 • Miejsce: Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka , 07-440 Goworowo.

Informacje o rekrutacji i formularze zgłoszeniowe będą opublikowane na stronach internetowych partnerów projektu.

5. WARSZTATY EWALUACYJNE 

Podsumowanie projektu odbędzie się w formie warsztatów ewaluacyjnych, podczas których zostaną wypracowane wnioski na przyszłość. Spotkanie będzie skierowane do wybranych organizacji.

Biuro projektu: Polna 15, 07-405 Troszyn, tel.: +48 (29) 767 18 25 lub +48 516 390 097, e-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

Szczegółowe informacje: www.zascianekmazowsza.plwww.goworowszczyzna.plwww.projektradomir.plwww.zielonesiolo.pl 

Skip to content