POZARZĄDOWY W LIPIANCE

Sektor pozarządowy z regionu północno-wschodniego Mazowsza spotkał się na dwudniowym szkoleniu w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance w dniach 9-10.10.2021 r. Spotkanie to jeden z elementów projektu realizowanego przez super partnerów:

🍀Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

🍀 Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny

🍀 Projekt Radomir

🍀LGD „Zielone Sioło”

Projekt pn. “Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania” to zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.W sobotę w charakterze eksperta wystąpił Andrzej Rybus-Tołłoczko, natomiast niedzielne zajęcia z KLANZY poprowadziła Ewa Noga z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Gościem spotkania był również Łukasz Wachowski animator z MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Bardzo duża dawka pozytywnej wiedzy zdobyta dzięki czemu jesteśmy gotowi do kolejnych działań społecznych w naszym regionie.

Skip to content