SEMINARIUM DLA AKTYWNYCH

W czwartek 10 grudnia 2020 r., odbyło się podsumowanie projektu pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”. Podsumowanie w formie wydarzenia pt. Seminarium dla Aktywnych – przegląd dobrych praktyk sektora społecznego. Nasza organizacja wspierała inicjatywę, której głównym liderem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. Podczas Seminarium zaprezentowano dobre praktyki związane z działaniami społecznymi. Organizacje działające w regionie objętym projektem przedstawiły swoje lokalne inicjatywy. Nasze stowarzyszenie również przedstawiło uczestnikom prezentację o naszych działaniach. Spotkanie aktywnych społeczników odbyło się za pomocą aplikacji ZOOM, a charakterze eksperta i moderatora spotkania wystąpił Andrzej Rybus – Tołłoczko. W seminarium udział wzięła również Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani Sara Michalska. Podsumowując seminarium należy stwierdzić, że wielokrotnie w trakcie, ale przede wszystkim w naszych prezentacjach wybrzmiało słowo „WSPÓŁPRACA”, która zawsze się opłaca. Jest ważna dla wielu naszych działań, pomaga przy realizowaniu projektów oraz uczy nas, po prostu, jak dobrze ze sobą współpracować. Już wiemy jak umiejętnie korzystać ze swoich zasobów, jedna organizacja uzupełnia drugą i pomaga jej się rozwijać. Razem można więcej i dobrze to nam wychodzi. Nasze Forum Inicjatyw Społecznych ma już na tyle siły, że może prężnie działać w naszym regionie. To nasza wspólna zasługa, silnych lokalnych liderów, którzy wiedzą czego chcą i ciągle się rozwijają.

Skip to content