WALNE ZEBRANIE WYBORCZE 2022

Walne zebranie wyborcze stowarzyszenia Projekt Radomir odbyło się 18 lutego 2022 r., w restauracji Przy Ratuszu w Ostrołęce. Upłynęła 4 letnia kadencja władz naszego stowarzyszenia więc podsumowano działalność, wręczono podziękowania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie na kolejną kadencję wybrano władze w skład których weszły następujące osoby:

ROBERT NIEDZWIECKI – Prezes Zarządu

RENATA SZCZEPANEK – Sekretarz

DARIUSZ SZCZUBEŁEK – Skarbnik

Nadzór wewnętrzy sprawować będą w komisji rewizyjnej:

JAKUB STAŚKIEWICZ – przewodniczący komisji

PRZEMYSŁAW GRABOWSKI – członek komisji.

Życzymy wszystkim powodzenia i liczymy na zaangażowanie wszystkich członków w dalsze działania .

Skip to content