WSPIERAMY KOBIETY AKTYWNIE SPOŁECZNIE

W poniedziałek 5 września 2022 r., na auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji na zadania publiczne.

Konkurs w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie cieszył się ogromnym powodzeniem w szczególności wśród KGW. Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego otrzymają aż 92 organizacje z powiatów ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego w tym nasze stowarzyszenie.

Nasz projekt pn. ,, DZIAŁANIA SPOŁECZNE KOBIET W OBIEKTYWIE RADOMIRA” uzyskał dofinansowanie w kwocie 6000 zł. Zakupiony aparat fotograficzny lustrzanka wraz z dyskiem do archiwizacji będzie służył nam na długie lata i pozwoli uwieczniać działania społeczne przede wszystkich aktywnych kobiet.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które uzyskały dofinansowanie. Teraz czas na działania, które służą dobru wspólnemu!!! Ku chwale Mazowsze serce Polski.

Skip to content