POLÓWKA 2020 – Zgłoszenia do turnieju

Przed nami IV edycja turnieju piłki siatkowej na trawie „Polówka 2020”. W tym roku spotkamy się 29 sierpnia o godz. 15:00 na Placu Wiejskim w Aleksandrowie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Drużyna składa się z trzech osób: kobiet lub mężczyzn, którzy ukończyli 16 rok życia.

– Zawodnicy/zawodniczki startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego i innych domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

– Zawodnicy przed i po aktywności fizycznej zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 2 metry).

– Zawodnicy są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, płyn do dezynfekcji).

– Turniej zostanie rozegrany w kategorii „OPEN” (drużyny mogą być mieszane damsko-męskie)

– Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wypełnienie karty zgłoszenia z klauzulą RODO i oświadczenia dotyczącego COVID-19 (załącznik nr 1). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnego opiekuna na udział w turnieju (załącznik nr 2).

Zgłoszenia drużyn przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2020 r., telefonicznie pod nr 607 084 012 lub na adres e-mail: projektradomir@gmail.com

DRUKI DO POBRANIA

Skip to content